Laudato Si'

Laudato Si’ is een tweedehandswinkel op het Antwerpse Linkeroever. Laudato Si’ creëert nieuwe kledij en accessoires met gerecycleerde jeans. Houten paletten krijgen een tweede leven in kundig vervaardigde nieuwe gebruiksvoorwerpen.

laudato si

Laudato Si’ is een socio-ecologisch initiatief van Sant’Egidio – VVS, die via haar wijkwerking op de Antwerpse Linkeroever wil zoeken naar alternatieven om dak- en thuislozen via laagdrempelige en concrete projecten (van korte of langere duur) aan werk en daginvulling te helpen, als brug naar de reguliere arbeidsmarkt en/of herintegratie in de samenleving.

Tevens wil ze deze mensen een eenvoudige stiel en werkattitude aanleren en hun zelfwaarde opkrikken. Een zinvolle dagbesteding is voor vele mensen via Kamiano, het sociaal restaurant van VVS in de Lombardenstraat, een belangrijke stap naar herintegratie in de samenleving.

Tweedehandskleding sorteren, een naai- en hersteldienst, huisraad en decoratie een tweede leven geven en een houtatelier zijn ondergebracht in Laudato Si’, inclusief een winkelruimte met koffiecorner. Het initiatief vond onderdak in de lokalen van de Sint-Lucaskerk, nu in erfpacht aan VVS vzw.

Sociaal met Laudato Si’

Laudato Si’ wil aan sociale inclusie doen, door daklozen en armen die in Kamiano-onthaal geholpen worden, een stap verder in de maatschappij te integreren door de inrichting van hun woonst te verzorgen en door hen een zinvolle dagbesteding te geven.

Een alternatief voor de wegwerpcultuur van menselijk potentieel door empowerment en emancipatie van de zwaksten van onze samenleving, in het verlengde van de persoonsgerichte intensieve begeleiding op maat, die het team van Kamiano-onthaal hen biedt om de meest elementaire aspecten van hun leven weer op de rails te krijgen.

laudato si
laudato si
laudato si
laudato si
laudato si

Ecologisch met Laudato Si’

Laudato Si’ wil een ecologisch initiatief zijn waar vele goederen opnieuw een tweede leven krijgen na een opknapbeurt.

In samenwerking met de kringwinkel Antwerpen en andere partners willen we tweedehandsmateriaal verzamelen, herstellen, opkuisen en opnieuw verkopen aan zeer democratische prijzen.

Zo proberen we mee te werken aan een minder vervuilende stad, verkleinen we actief de afvalberg en bevorderen we recyclage. Zo bouwen wij mee aan een dam tegen de wegwerpcultuur.

Gemeenschap opbouwend met Laudato Si’

Laudato Si’ is een gemeenschap opbouwend initiatief waarmee we in het hart van het Europapark op de Linkeroever van Antwerpen mensen willen bijeenbrengen van alle standen, rassen en leeftijden.

Een gezellige winkelruimte, democratische prijzen en de mogelijkheid om iets te drinken en samen te komen, dragen hiertoe bij. Vrijwilligers, professionelen en doelgroep publiek zullen er samen werken en bruggen slaan naar elkaar toe.

laudato si