Werkingen

Laudato Si is een sociaal – ecologisch initiatief van Sant’Egidio.  Het is gelegen in Antwerpen, Linkeroever.  Als gemeenschap opbouwend initiatief te Linkeroever Antwerpen willen wij mensen van alle standen, origines en leeftijden verenigen.

Om dit te realiseren, hebben we, naast onze gezellige winkelruimte met coffeecorner, verschillende werkingen.

werkingen

School van Vrede en Friends

Jongeren helpen kinderen met schoolwerk of geven extra uitleg en ondersteuning. De groep “Friends” bezoekt ouderen in het WZC Regatta op Linkeroever.

Kinderen van 6-12 jaar en jongeren komen samen in de school van vrede. Jongeren helpen kinderen waar nodig met schoolwerk of geven extra uitleg en ondersteuning bij leermoeilijkheden. Maar er wordt ook samen gespeeld en veel plezier gemaakt. Zo leren kinderen samen opgroeien in een klimaat van vriendschap en respect voor iedereen. Elke zaterdag tussen 13.30u en 15.30u

Friends is de groep adolescenten van 12-16 jaar. Zij komen samen in alle diversiteit van de wijk en bezoeken op zaterdag tussen 13.30u en 15.30u ouderen in WZC Regatta en brengen er vreugde en vriendschap.

Jongeren van 16-25 jaar zijn deel van de grotere internationale beweging Youth for Peace van Sant’Egidio die zich inzetten voor meer solidariteit en vrede.

werkingen tutti

Taalschool Yaguine en Fodee

Laudato Si organiseert oefenkansen in de Nederlandse taal tijdens activiteiten en workshops in een vriendschappelijke en gastvrije sfeer.

Zaterdag tussen 14u en 15.30u in de St.-Lucaskerk. Gemoedelijke gesprekken om het Nederlands helemaal onder de knie te krijgen.

werkingen tutti

Leve de ouderen

Ontdek “Leve de ouderen” en maak contact met andere buurtbewoners of ga mee op bezoek in WZC ‘t Zand elke zaterdag van 14u tot 16u.

werkingen

Amici

Personen met een beperking komen samen in een sfeer van solidariteit en vriendschap. Onder begeleiding bezoeken zij wekelijks ouderen in WZC ‘t Zand.

Amici is de groep binnen Sant’Egidio van personen met een beperking, want niemand is ooit te zwak of te klein om te helpen. De “ Amici “ helpen met hun spontane, expressieve vriendschap. Ook gaan de ” Amici ” samen ouderen bezoeken in een vriendschappelijke en spontane sfeer. Zo willen ze niemand alleen laten.

Zaterdag van 14u tot 16u.

werkingen tutti

Gebed en vieringen

Sant’Egidio biedt ruimte voor gebed en innerlijke verrijking.

De gemeenschap van Sant’Egidio – Linkeroever komt wekelijks samen voor een viering in de Sint-Lucaskerk op zaterdag om 16u. De jongeren komen samen op vrijdagavond om 19u.

werkingen tutti