Word vrijwilliger bij Laudato Si

Kom jij helpen?

Al wie geïnteresseerd is om op vrijwilige basis Laudato Si mee uit te bouwen tot een unieke plaats van solidariteit, ontmoeting en vriendschap, is welkom.

Meld je hier aan.

Giften

Sant’Egidio is voor de financiering van haar activiteiten voor een groot deel aangewezen op de giften van sympathisanten. Wil jij onze projecten graag financiëel steunen, dan kan dat via donaties.

Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar), zowel per bankoverschrijving als online, geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.